Aanpassingen aan onderstaande teksten/documenten

Op 9 juni zijn tekstdelen toegevoegd aan de privacy- en cookie policy. Zo zijn in beide tabellen tekstdelen toegevoegd en is er meer informatie gegeven over wanneer u zich uit wenst te schrijven voor cookies. Lees het hele document op deze pagina.

Op 9 juni is de disclaimer toegevoegd. In plaats van een link naar een andere website is dit een apart document geworden. De disclaimer is ook op deze pagina te lezen.


ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Contactgegevens van Esra Eethuis bvba

Esra Eethuis bvba

Pieter Vanhoudtstraat 13 

BE 3582 Koersel

Belgium

BTW number: BE 0543.755.076

Hierna “Esra Eethuis bvba” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Esra Eethuis bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de klant en Esra Eethuis bvba. Via de website https://eethuisesra.be, en gerelateerde websites waar producten en diensten van Esra Eethuis bvba gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden op onze website. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een bestelling plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of bestelling definitief bevestigt.

§2 De producten en diensten die de klant telefonisch kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, op de website, om de klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij telefonisch wenst te bestellen, is het aan de klant om zich bij Esra Eethuis bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de bestelling.

§3 Prijzen weergegeven op de website worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Esra Eethuis bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv. consumpties van drank nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

5. Annulatieregels

§1 In geval de klant kiest voor het direct online betalen, heeft Esra Eethuis bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

§2 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Esra Eethuis bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

§3 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

§4 Annulaties kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Esra Eethuis bvba per email bevestigd is.

§5 Niet komen opdagen voor een gemaakte bestelling (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Esra Eethuis bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

6. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement (plaats van het bedrijf) bevoegd.

§3 De Klant die de bestelling plaatst, zal door Esra Eethuis bvba aansprakelijk gesteld worden.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Esta Eethuis bvba en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.

Privacy en cookie policy

Het privacy- en cookie beleid is hieronder te vinden. Is het document niet leesbaar voor u? Klik dan hier.

 

Disclaimer

De website disclaimer is hieronder te zien. Is dit document niet leesbaar voor u? Klik dan hier.