ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Contactgegevens van Esra Eethuis bvba

Esra Eethuis bvba

Pieter Vanhoudtstraat 13 

BE 3582 Koersel

Belgium

BTW number: BE 0543.755.076

Hierna “Esra Eethuis bvba” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Esra Eethuis bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de klant en Esra Eethuis bvba. Via de website https://eethuisesra.be, en gerelateerde websites waar producten en diensten van Esra Eethuis bvba gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden op onze website. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een bestelling plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of bestelling definitief bevestigt.

§2 De producten en diensten die de klant telefonisch kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, op de website, om de klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij telefonisch wenst te bestellen, is het aan de klant om zich bij Esra Eethuis bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de bestelling.

§3 Prijzen weergegeven op de website worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Esra Eethuis bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv. consumpties van drank nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

5. Annulatieregels

§1 In geval de klant kiest voor het direct online betalen, heeft Esra Eethuis bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

§2 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Esra Eethuis bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

§3 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

§4 Annulaties kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Esra Eethuis bvba per email bevestigd is.

§5 Niet komen opdagen voor een gemaakte bestelling (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Esra Eethuis bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

6. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement (plaats van het bedrijf) bevoegd.

§3 De Klant die de bestelling plaatst, zal door Esra Eethuis bvba aansprakelijk gesteld worden.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Esta Eethuis bvba en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.

Privacy en cookie policy

Indien u onze website https://eethuisesra.be/ of een van onze andere domeinen die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Esra Eethuis bvba acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze policy.
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.
 • [……]

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via marketingplatformen
  (zoals bv: Facebook, LinkedIn, …).
 • […….]

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Esra Eethuis bvba of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website: https://eethuisesra.be/

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

Zoho CRM

CRM management

US (Privacy Shield)

Customer Relations

Freshbooks

Administratie

US (Privacy Shield)

Administratie

Freshdesk

Support

US (Privacy Shield)

Ticketing system

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing   

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Google

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Adwords, remarketing snippets, …

Facebook

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Facebook pixel, like & share buttons, page includes, API connections, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

Smartlook

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Smartlook, script ter opname van websiteactiviteit (relevant voor bug detectie en verbeteren van de ervaring), …

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies  

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies   

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan info@esrakebap.be of per aangetekende brief naar: Pieter Vanhoudstraat 13, 3582 Koersel

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Pieter Vanhoudstraat 13, 3582 Koersel

info@esrakebap.be

011 21 29 39